PRINCIPES

PRINCIPES

Onze werkwijze is doordrongen van enkele eenvoudige, maar zeer kenmerkende principes. Ten eerste ligt de nadruk op kleinschaligheid. Bij ons vindt u geen grote kantoren, managementafdelingen of vergadercultuur. Alles wordt geregeld vanuit de woonkamers van bestuursleden en hulpverleners. Zeer bewust beperken wij ons ook tot een kerngroep van 5 tot 6 mensen die de organisatie dragen, aangevuld met een aantal sympathisanten die regelmatig een helpende hand toesteken.

Lokaal gebonden, dus geen lange aanrijtijden of vertragingen door verkeersproblemen. Meestal krijgt u hulp vanop fietsafstand ! Dit betekent natuurlijk ook een enorme besparing aan vervoerskosten. Het werkgebied van de stichting beperkt zich op dit moment tot de gemeente Terneuzen.

Flexibiliteit, geen onwrikbaar vastgestelde zorgtijden, maar een richtkader waarbinnen gewerkt wordt naar het u uitkomt. Even niet goed te been of behoefte aan wat extra rust, dan korten we de werktijd in en doen we de volgende dag gewoon wat meer. Bij de start van elk zorgmoment kan u rustig iets extra vragen zonder dat de hulpverlener steeds op zijn of haar uurwerk kijkt. Permanent meer of minder zorg nodig ? Onregelmatige of ongebruikelijke zorgmomenten ? Wij passen ons aan om aan uw wensen te voldoen.

Persoonlijk kontakt, dat wil zeggen dat u niet elke dag een onbekende nieuwe hulp thuis ontvangt. Een vertrouwd gezicht is wel zo prettig en zo hoeft u ook niet steeds opnieuw uw persoonlijke voorkeuren uit te leggen of weer te wennen aan iemand anders. Wij doen ons uiterste best om enkel een bekende hulp bij u langs te laten komen en als er toch een nieuw iemand komt, hoort u dat vooraf. Loopt het kontakt toch niet zoals gewenst, dan kan er natuurlijk wel gewisseld worden van zorgverlener. Elke maand komt er ook iemand bij u langs om even te bespreken wat er beter of anders kan. Zo hebt u steeds een 2e aanspreekpunt om eventuele problemen te melden.

Sociaal ondernemen binnen de zorg, rekening houdend met de steeds toenemende vraag naar zorgverlening en de financiële druk dat dit legt op de hele zorgsector, werkt onze stichting ook expliciet aan het verlenen van niet-betaalde hulp en zorg. Dit is de enige manier om iedereen toch te blijven voorzien van de noodzakelijke thuishulp die niet steeds in de directe omgeving beschikbaar is. Hierbij is het uitgangspunt dat iedereen zo lang mogelijk thuis moet kunnen blijven wonen in de eigen vertrouwde omgeving.

Waar mogelijk zullen wij gratis vrijwilligershulp inzetten als oplossing voor een hulpvraag die niet in aanmerking komt voor een indicatie of ter aanvulling van reeds geïndiceerde zorg.

Zelffinanciering betekent dat de stichting alle inkomsten haalt uit eigen activiteiten zoals uit de verleende betaalde zorg zelf uiteraard, maar ook via projecten zoals de verkoop van decoratieve en kadoartikelen, organiseren van rommelmarkten, lezingen en collectes  bijvoorbeeld. Wij zijn dus niet afhankelijk van toelagen of subsidies, maar staan met beide voeten in de markt en worden dus ook gedwongen om spaarzaam en creatief om te gaan met onze middelen.

Toegankelijkheid van alle zorg en projecten voor iedereen wil zeggen dat er totaal geen onderscheid wordt gemaakt naar nationaliteit, maatschappelijke status, afkomst, seksuele geaardheid, godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke overtuiging. Dit geldt zowel voor bestuurders, hulpverleners en hulpontvangers. Samenwerking met andere groeperingen is bijgevolg uiteraard mogelijk in de ruimste zin, zolang dit gebeurt met het oog op ondersteuning van de medemens.