PRINCIPES

PRINCIPES

Onze werkwijze is doordrongen van enkele eenvoudige, maar zeer kenmerkende principes. Ten eerste ligt de nadruk op kleinschaligheid. Bij ons vindt u geen grote kantoren, managementafdelingen of vergadercultuur. Alles wordt geregeld vanuit de woonkamers van bestuursleden en vrijwilligers. Zeer bewust beperken wij ons ook tot een kerngroep van 3  mensen die de organisatie dragen, aangevuld met een aantal sympathisanten die regelmatig een helpende hand toesteken.

Lokaal gebonden. Het werkgebied van de stichting beslaat in hoofdzaak de gemeente Terneuzen.

Flexibiliteit. Geen vaste werktijden, maar flexibele inzet van bestuursleden en vrijwilligers. 

Persoonlijk contact. Een vertrouwd gezicht is wel zo prettig en zo hoeft u ook niet steeds opnieuw uw situatie uit te leggen aan iemand anders. Bij ons hebt u een vaste contactpersoon.

Zelffinanciering betekent dat de stichting alle inkomsten haalt uit eigen activiteiten  zoals verkoop van gedoneerde goederen op rommelmarkten, lezingen en collectes  bijvoorbeeld. Wij zijn dus niet afhankelijk van toelagen of subsidies, maar staan met beide voeten in de maatschappij en worden dus ook gedwongen om spaarzaam en creatief om te gaan met onze middelen.

Toegankelijkheid van alle projecten voor iedereen wil zeggen dat er totaal geen onderscheid wordt gemaakt naar nationaliteit, maatschappelijke status, afkomst, seksuele geaardheid, godsdienstige, levensbeschouwelijke of politieke overtuiging. Dit geldt voor zowel bestuurders en vrijwilligers als voor de mensen die wij mogen helpen. Samenwerking met andere groeperingen is bijgevolg uiteraard mogelijk in de ruimste zin, zolang dit gebeurt met het oog op ondersteuning van de medemens.