HOE WIJ WERKEN

 INTAKE

Tijdens het intakegesprek vormen we ons een eerste beeld van u als cliënt en uw zorgvraag. Het indicatiebesluit geeft hierbij enkel globale informatie. Belangrijk is dat uw wensen en behoeften duidelijk in kaart worden gebracht en dat de beschikbare zorguren daarna in het zorgplan optimaal kunnen worden ingevuld.

Er kan ook steeds flexibel geschoven worden met werkuren als dit zorgt voor een betere aansluiting op uw zorgwensen. Voorop staat dat u verzekerd bent van de juiste zorg op het juiste moment.

 ZORGPLAN

Met de informatie uit het indicatiebesluit en uit het intakegesprek zullen we samen met u een eerste concrete planning opstellen. Ook spreken we af wanneer en hoe dikwijls een evaluatiemoment wordt ingelast. Het zorgplan bevat duidelijke afspraken over wanneer welke hulp verleend zal worden. Het zorgplan wordt nadien regelmatig aangevuld en bijgestuurd.

ZORGVERLENING

Tijdens de zorgverlening wordt duidelijk in welke mate de invulling van het zorgplan passend is. Eventuele knelpunten komen aan het licht en vormen de aanzet tot de bijsturing van het plan.

 EVALUATIE

Bij de evaluatie wordt opnieuw bekeken of de afstemming tussen uw zorgvraag en onze hulpverlening wel klopt. Zeker in de beginfaze is het aan te bevelen om minstens per kwartaal te evalueren. Naarmate de afstemming verfijnd wordt, kan naar een jaarlijkse evaluatie worden overgestapt.

BIJSTURING of AFRONDING

Het zorgplan wordt uiteraard aangepast in functie van de resultaten van de evaluatie. Indien u geen zorg meer van ons nodig hebt of wenst af te nemen, zullen wij in een afrondend gesprek met u het zorgdossier afsluiten.

 ADMINISTRATIE

 Om de administratieve last voor u te beperken, bezorgen wij u overzichtelijke declaraties waarmee u de betaalde hulp kan verantwoorden. U ontvangt ook een informatiemap.