ZORGAANBOD

 ZORG MET INDICATIEBESLUIT

Indien u over een indicatiebesluit met toekenning van een PGB beschikt, kan u bij ons terecht voor hulpverlening op basis van de Wlz (Wet Langdurige Zorg), Zvw (Zorgverzekeraar) of WMO (Gemeente). Hieronder vind u een niet beperkende opsomming van voorbeeldhandelingen binnen de vernoemde hulpfunctie.

– persoonlijke verzorging:

hulp bij het wassen (in de douche, in bed of aan de wastafel)

opmaken van het bed bij bedlegerige cliƫnt

hulp bij het aantrekken/aanbrengen van hulpmiddelen, prothesen, steunkousen

verwisselen van incontinentiemateriaal, hulp bij toiletgang

hand- en voetverzorging

mond- en gebitsverzorging

scheren

omdoen sieraden

hulp bij eten en drinken

toedienen sondevoeding

hulp bij het zich verplaatsen (in/uit bed, bed-stoel …)

hulp bij houding in bed of stoel

reguliere huidverzorging

voorkomen en verzorgen smetplekken

aanreiken van medicijnen en hulp bij innemen

druppelen van de ogen

– verpleging (beperkt): enkel na aanwijzing/instructie en authorisatie door de arts/specialist

– begeleiding individueel zoals hulp bij: 

plannen van activiteiten

regelen van dagelijkse zaken

het nemen van besluiten

structureren van de dag

toezicht en interventie

stimuleren om activiteiten te ondernemen

stimuleren om sociale contacten te onderhouden

aanleren van vaardigheden

– begeleiding in groep:

hier ligt de nadruk meer op het effectief bieden van dagstructuur en niet zozeer op hulp bieden bij het zelfstandig opbouwen van deze structuur

– huishoudelijke hulp:

(HH1) schoonmaak van het huis, wassen, drogen, strijken, doen boodschappen… 

(HH2) voorgaande hulp en dagelijkse organisatie van het huishouden

(HH3) volledige regie over het huishouden wordt overgenomen

VRIJWILLIGERSZORG en MANTELZORG

Mantelzorg en vrijwilligerszorg worden vaak door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende dingen:

  • Mantelzorg overkomt je
    Mantelzorgers kiezen er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt hen, omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, kunnen hier niet zomaar mee stoppen en verrichten soms verpleegkundige handelingen.
  • Voor vrijwilligerszorg kies je
    Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Als zij met het vrijwilligerswerk starten, is er (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op eigen initiatief mee stoppen. Zorgvrijwilligers werken in georganiseerd verband en verrichten nooit verpleegkundige handelingen.

Indien u in uw omgeving geen of te weinig mensen kent om u belangeloos een handje toe te steken, kunnen wij voor u misschien vrijwilligerszorg vinden en/of bieden. Deze hulpverlening kost u niets. De lijst van mogelijke activiteiten is op dit vlak onuitputtelijk en enkel als indicatie vermelden we een aantal voorbeelden zoals:

– maaltijden bereiden en boodschappen doen

– onderhouden van de tuin

– kleine en grotere herstelwerkzaamheden in en om het huis

– vervoer van en naar het ziekenhuis of huisarts

– gewoon even gezellig een spelletje doen of voorlezen uit de krant

– hulp bij de administratie

– …

Deze zorg kan (gedeeltelijk) vervangend of aanvullend zijn t.o.v. de zorg waarvoor u een indicatie hebt gekregen.