VOORWOORD

Beste bezoeker,

Bent u op zoek naar advies of ondersteuning bij uw zoektocht naar een antwoord op een vraag binnen het zorgdomein? Dan kunnen wij u helpen. Onze opgebouwde ervaring binnen de zorgsector gebruiken we om mensen een juiste keuze te helpen maken en bij te staan om goed te navigeren in het soms onoverzichtelijke woud van administratieve zorgregels. Dit advies wordt kostenloos verleend.

Aangezien de mensen die behoefte hebben aan zorg, dikwijls ook kampen met andere problemen van bijvoorbeeld psychologische of financiële aard, organiseren we ook sociale activiteiten en een bescheiden voedsel- en goederenbank.

Indien u vragen hebt, aarzel dan niet met ons contact op te nemen. Misschien is de oplossing voor uw (zorg)vraag dichterbij dan u denkt. Elke vraag, suggestie of opmerking is van harte welkom.

Ook voor informatie over de meest actuele wijzigingen in het zorgsysteem en de eventuele gevolgen die dat voor u heeft, kan u bij ons terecht. Een actuele stand van zaken vindt u op de website van de belangenvereniging PerSaldo (www.pgb.nl) .

Verder wensen wij iedereen veel wijsheid en sterkte toe.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.