VOORWOORD

Beste bezoeker,

Op deze pagina’s vindt u meer uitleg over het zorgaanbod en de werkwijze van onze stichting. De Afdeling Zorg Zeeland richt zich specifiek op het optimaal combineren van vrijwillige hulp en betaalde flexibele zorgverlening. De meeste zorgaanbieders leggen de nadruk op van overheidswege gefinancierde hulp. De vrijwillige hulp wordt dan dikwijls vervangen en/of verdrongen met als gevolg een onbetaalbaar zorgsysteem. Verder kan u op de pagina “projecten” meer vinden over de andere activiteiten van de stichting.

In deze tijd is het natuurlijk extra belangrijk te kunnen samenwerken met een betrouwbare en solide zorgpartner. Wij zijn niet afhankelijk van enige overheidssteun en halen alle inkomsten uit eigen activiteiten. Dit dwingt ons om steeds alert in te spelen op veranderende omstandigheden, wetgeving en behoeften op de zorgmarkt met als uitgangspunt de best mogelijke zorg voor u.

Dit uitgangspunt van het sociaal ondernemen vormt de leidraad voor al onze werkzaamheden. Verder kan u op de website lezen welke concrete principes hieruit voortvloeien voor Stichting LWZ.

Indien u vragen hebt, aarzel dan niet met ons kontakt op te nemen. Misschien is de oplossing voor uw zorgvraag dichterbij dan u denkt. Zo hebben wij bijvoorbeeld ruime ervaring in het omgaan met cliĆ«nten met een dissociatieve identiteitsstoornis en aanverwante psychische aandoeningen, dikwijls in combinatie met een of meerdere lichamelijke beperkingen. Elke vraag, suggestie of opmerking is van harte welkom.

Ook voor informatie over de meest actuele wijzigingen in het zorgsysteem en de eventuele gevolgen die dat voor u heeft, kan u bij ons terecht. Een actuele stand van zaken vindt u op de website van de belangenvereniging PerSaldo (www.pgb.nl) .

Verder wensen wij iedereen veel wijsheid en sterkte toe in deze tijd met Covid-19. Uiteraard hebben ook wij alle noodzakelijke maatregelen genomen om veilig om te kunnen gaan met cliƫnten en een veilige omgeving te garanderen voor medewerkers en vrijwilligers.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.