VOORWOORD

Beste bezoeker,

Sinds eind 2019 is er heel wat veranderd voor iedereen en dat is ook zo voor onze stichting. Tot aan de uitbraak van Covid19 bestonden de activiteiten in hoofdzaak uit zorgverlening binnen het indicatiekader van de WLZ, Zvw en WMO. Door de enorme impact van de pandemie besloot het bestuur begin 2020 om te stoppen met de thuiszorgactiviteiten wegens het gevaar voor cliƫnten en zorgverleners. 2 jaar later is het openbare leven weer op gang gekomen en nu hopen we allemaal dat we deze verschrikkelijke periode achter ons kunnen laten.

De stichting zal de zorgactiviteiten niet hervatten en daarmee aan een nieuw hoofdstuk beginnen. De opgebouwde ervaring binnen de zorgsector zal wel gebruikt worden om mensen een juiste keuze te helpen maken en bij te staan om goed te navigeren in het soms onoverzichtelijke woud van administratieve zorgregels. Dit advies wordt gratis verleend.

Aangezien de mensen die behoefte hebben aan zorg, dikwijls ook kampen met andere problemen van bijvoorbeeld psychologische of financiƫle aard, blijven de overige nevenactiviteiten wel bestaan zoals het gratis goederen- en activiteitenproject.

Indien u vragen hebt, aarzel dan niet met ons contact op te nemen. Misschien is de oplossing voor uw (zorg)vraag dichterbij dan u denkt. Elke vraag, suggestie of opmerking is van harte welkom.

Ook voor informatie over de meest actuele wijzigingen in het zorgsysteem en de eventuele gevolgen die dat voor u heeft, kan u bij ons terecht. Een actuele stand van zaken vindt u op de website van de belangenvereniging PerSaldo (www.pgb.nl) .

Verder wensen wij iedereen veel wijsheid en sterkte toe.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.